Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Scholenprojecten

De werkgroep Scholenproject

De Wereldwinkel Bussum werkt aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum en Naarden. Een klein team “Scholenproject ” is daartoe actief.

Zij geven voorlichting op basisscholen en kunnen projecten uitvoeren met middelbare scholen. Ook worden er presentaties gegeven over het gedachtegoed van de Wereldwinkel tijdens duurzaamheidonderzoeken van leerlingen van middelbare scholen.

Er werden bijvoorbeeld in het verleden activiteiten georganiseerd bij de Julianaschool (beide locaties), de Brandsmaschool, de Hoeksteenschool, het Goois Lyceum,  Sint Vituscollege,  Willem de Zwijger College, de Internationale School in Hilversum en de Rehobothschool in Naarden.

Per 2017 werken de medewerkers van het Scholenproject samen met de werkgroep Fairtrade Gooise Meren. Gezamenlijk wordt het aanbod gedaan via Natuur Milieu Erfgoed Educatie. Er worden fairtradeprogramma’s georganiseerd gecombineerd met een  knutselactiviteit met afvalmateriaal. Wilt u hierover meer weten of intekenen voor een les? Dat kan hier.

'Laat kinderen kennis maken met Fairtrade'

Voorbeeld project voor groep 6:

Tijdens een interactieve presentatie met filmpjes, foto’s, muziek en verhalen leren kinderen hoe eerlijke handel de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden verbetert.

Onderwerpen als kinderarbeid in de chocolade- en voetbalindustrie komen aan bod maar ook hoe mensen in verre landen trendy producten maken van afval.

Kinderen worden zich ervan bewust dat eerlijk het langst duurt en óók dat eerlijke handel begint bij jezelf.

De aansluitende workshop met als thema: ‘We maken veel afval, maar van afval kun je ook veel maken’, geeft kinderen de mogelijkheid om van hun eigen afval een gebruiksvoorwerp te maken zoals:

  • een armband
  • sleutelhanger
  • portemonnee.

(Op de foto het resultaat van het werk van groep 6 van de Juliana Daltonschool).

De interactieve presentatie en de workshop zijn flexibel aan te passen, zowel wat betreft de inhoud als de tijdsduur. U kiest zelf óf en hoeveel tijd ú erin wil investeren.

De leerkrachten van diverse basisscholen in Bussum die dit project onlangs gedaan hebben met hun groep, willen u graag toelichten hoe verrijkend dit project was en hoe enthousiast de kinderen waren.

Lespakket "Eerlijk duurt het langst"

Door de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels is er een lespakket "Eerlijk duurt het langst" ontwikkeld. Het is bedoeld als ondersteuning voor het geven van gastlessen aan leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen. Aan de hand van drie producten uit de Wereldwinkel maken de kinderen op deze manier kennis met fairtrade producenten en hun verhaal.

De verhalen gaan over drie belangrijke fairtrade thema's.
De producten in het lespakket maken fairtrade tastbaar en concreet: ontwikkelingslanden zijn niet meer 'ver weg', maar dicht bij de kinderen in de klas. Op een interactieve en speelse manier maken zij kennis met fairtrade. De opdrachten vragen een creatieve en actieve houding van de leerlingen. Zo ontwerpen ze zelf een fairtrade product, berekenen ze het leefbaar loon van een producent en houden ze een enquête over de Wereldwinkel.

Eerlijk duurt het langst werkt aan de volgende doelstellingen:

  • leerlingen weten het verschil tussen fairtrade en gewone handel
  • leerlingen weten hoe fairtrade de leef- en arbeidsomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden verbetert, ook voor de lange termijn
  • leerlingen realiseren zich dat je als consument bewuste keuzes kunt maken bij het kopen van producten.

Wereldwinkel Bussum heeft de beschikking over dit lespakket. Informeer naar de mogelijkheden voor uw school, stuur ons een e-mail en wij nemen contact met u op.

Winkelbezoek

Schoolklassen kunnen op afspraak in groepjes onze winkel bezoeken.

Spreekbeurten

Leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs kunnen bij de werkgroep Scholenproject advies inwinnen voor een spreekbeurt over fairtrade thema’s.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met het team “Scholenproject” via info@wereldwinkel.com

Maatschappelijke stage

Om Maatschappelijke Stage te introduceren in onze ‘wereldwinkelwereld’ heeft de Wereldwinkel een Programma Maatschappelijke Stages gemaakt. Het program biedt de stagiair(e) structuur en inhoud in de korte periode dat hij/zij bij de wereldwinkel stage loopt. Het poogt de stagiair(e) inzicht te geven in het principe van Fairtrade, te informeren over de werkwijze van Wereldwinkels in het algemeen en de Wereldwinkel Bussum in het bijzonder, kennis te verschaffen over een vrijwilligersorganisatie en adviezen te geven m.b.t. een klantvriendelijke opstelling. Tevens hopen we in de stageperiode de leerling te motiveren voor eerlijke handel en de kansen die daaruit ontstaan voor mensen uit ontwikkelingslanden. 

Fair Trade School

Naast de mogelijkheden die Wereldwinkel Bussum biedt voor scholen, kan men er natuurlijk ook voor kiezen om een Fair Trade School te worden. De directeur van de Koningin Emmaschool in Bussum ontving op 13 november 2013 het Fairtrade bord uit handen van wethouder Gerard Boekhoff. Bij de feestelijke uitreiking waren twee Fairtrade boerinnen uit Latijns-Amerika aanwezig: Diosa Isabel Oliveror Cantillo en Maira Manzaneras. Zij zijn op bezoek in Nederland op uitnodiging van de Stichting Max Havelaar die dit jaar 25 jaar bestaat. Op de Emmaschool vertelden de dames over hun werk en het belang van eerlijke handel. De Emmaschool is Fairtradeschool geworden omdat zij Fairtrade producten als koffie en thee gebruiken en aandacht aan eerlijke handel besteden in de lessen.

Het team “Scholenproject” is te bereiken via email info@wereldwinkel.com