Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Organisatie Wereldwinkel Bussum

Het exploiteren van de Wereldwinkel is een van de doelstellingen van de Stichting Wereldwinkel Bussum. 

Wij verkopen unieke cadeaus en levensmiddelen uit andere culturen welke zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Onze producenten, veelal kleine bedrijfjes en coöperaties van vrouwen en boeren, krijgen een eerlijke prijs voor hun producten. Daarmee stellen wij ze in staat om een menswaardig bestaan op te bouwen, hun kinderen onderwijs te laten volgen en medische voorzieningen te realiseren.

Zo’n dertig gemotiveerde en betrokken vrijwilligers houden zich onder leiding van een winkelcoördinator (20 uur) bezig met het draaiend houden van de winkel. Het bestuur van de Stichting is eindverantwoordelijk.

Een andere doelstelling van de Stichting  is ‘Het bewust maken van burgers van Gooise Meren over onderwerpen als eerlijke handel, ‘Derde Wereld’ problematiek en duurzame ontwikkeling. Voorlichtingsactiviteiten waren in de afgelopen jaren o.a. Micro Krediet, Hulpgoederen, Schoon drinkwater in ontwikkelingslanden en een demonstratie van koken met CooKits (meest gebruikte en het meest effectieve zonne-kooktoestel) op zonne-energie in samenwerking met de Stichting Solar Cooking Nederland.

De Wereldwinkel werkt voorts aan bewustwording van leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in Bussum. Een klein projectteam is actief aan de slag met het ‘Scholenproject’. Zij leggen contacten met scholen om in samenwerking met hen voorlichting te geven en projecten uit te voeren. Zie voor meer informatie elders op deze website.

De gemeente Gooise Meren steunt de Stichting door een jaarlijkse subsidie voor de volgende activiteiten:

-           het in stand houden van de Wereldwinkel;

-           voorlichtingsactiviteiten aan inwoners en scholieren van Bussum;

-           het desgevraagd van advies dienen van de gemeente.

De Stichting Wereldwinkel Bussum is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften en donaties aan onze stichting volledig fiscaal aftrekbaar zijn.