Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Meest gestelde vragen

Waarom hebben Wereldwinkels gekozen om met vrijwilligers te werken?

Dat is in het verleden zo gegroeid. Wereldwinkels zijn begonnen als actiegroep, die actie voerde tegen de onrechtvaardige wereldhandel. Dat werd door vrijwilligers gedaan; er was geen geld om die mensen te betalen. Er ontstonden meer groepen en langzamerhand groeiden die groepen uit tot winkels. Die winkels zijn in de loop der jaren steeds professioneler geworden. De vrijwilligers zijn gebleven. Steeds meer winkels verhuizen naar A-locaties en verkopen als gevolg daarvan.

Is de wereldwinkel nu een non-profit organisatie of is er toch een winstdoel?

Het doel van de Wereldwinkel is niet winst maken, maar meer omzet maken in de eerlijke handel voor de producenten. Het is niet zo dat winst wordt teruggegeven aan de producenten. Het gaat in de eerlijke handel om de prijs die de producent voor zijn producten krijgt. De producent ontvangt een zodanige prijs voor zijn product dat hij een menswaardig bestaan kan opbouwen. Een goed huis, goede voeding, scholing voor de kinderen en goede medische voorzieningen bijvoorbeeld. De winst die gemaakt wordt, investeren winkels vaak in hun eigen winkel om zo de omzet verder te kunnen verhogen.

Wij krijgen ook vaak de vraag of de importeurs de prijzen onderling afstemmen.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) staat dit echter niet toe. Iedere importeur koopt in bij verschillende producentengroepen in ontwikkelingslanden. De onderhandelingen over de inkoopprijs worden dus ook per importeur gevoerd.