Welkom bij

Wereldwinkel Bussum

Medewerkers

Er komt heel wat bij kijken om onze Wereldwinkel draaiende te houden.

Ruim 25 mensen zetten zich geregeld in voor de Wereldwinkel en haar achterliggende doelen.

Wereldwinkel Bussum is trots op haar vrijwillig medewerkers.

In onze categorie medewerkers hebben we onder meer:

•          verkopers

•          administratieve hulpen

•          scholenprojectmedewerkers

•          bestuurders.

De grootste groep bestaat uit de medewerkers die de winkeldiensten doen. Zij staan minimaal één dagdeel per week in de winkel om klanten te helpen, voorraden aan te vullen etc. 

Bestuur

Het bestuur van Wereldwinkel Bussum bestaat uit vijf personen. Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, secretaris en penningmeester, heeft ook de winkelcoördinator als adviserend lid zitting in het bestuur. Voor deze samenstelling is bewust gekozen omdat zo het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd. Het bestuur vergadert minimaal eens per twee maanden.

Scholenprojectgroep

Voor uitgebreide informatie over ons scholenproject klikt u op onderstaande link:

/nl/menu/Over_onze_winkel/Scholenprojecten